Reklamačný poriadok

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Povinnosťou kupujúceho je oznámiť predávajúcemu zistené chyby na tovare ihneď po kúpe/prevzatí tovaru.
Pre uznanie reklamácie je nutné predložiť reklamovaný tovar spolu s daňovým dokladom, na základe ktorého boli tovar alebo poskytnutá služba nadobudnuté.
Pri výsadbe výpestkov musia byť dodržané všetky agrotechnické postupy a podmienky výsadby a ošetrovania.
Možnosť reklamácie tovaru zaniká v prípade, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s rastlinným materiálom, pri nevhodnom ošetrovaní, pri poškodení ohryzom, prípadne mrazom, suchom, slnkom, pri mechanickom poškodení, nerešpektovaním odporúčaných pestovateľských pravidiel.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim týmito spôsobmi:

-výmenou tovaru,

-vrátením kúpnej ceny tovaru,

-vyplatením primeranej zľavy z výrobku,

-odôvodneným zamietnutím.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR a príslušnými paragrafmi §612-§627, ktoré upravujú Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode.

Záručná lehota

Záručná lehota na neživý tovar je 2 roky.
Záručná lehota na živý tovar sa nevzťahuje.