Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2014

Predávajúci:

PRO-SAD, Ing.Lošonská                                                                                                                                                                                                  925 63 Dolná Streda 516              

IČO:34046372                                                                                                                                                                                                                      IČ DPH: SK1020272209

                                                     OZNAM PRE ODBERATEĽOV :

DORUČOVANIE OBJEDNÁVOK OD 1.11.2018 NEVYKONÁVAME. DO KONCA NOVEMBRA JE ALE NAĎALEJ MOŽNÝ OSOBNÝ VEĽKOOBCHODNÝ ODBER NA PREVÁDZKE V DOLNEJ STREDE PO VOPRED VYKONANEJ TELEFONICKEJ ALEBO E-MAILOVEJ DOHODE S POVERENOU OSOBOU (Ing.Barbora Hambálková). DOVOZ VEĽKOOBCHODNÝCH OBJEDNÁVOK ZÁKAZNÍKOM BUDE OPÄŤ REALIZOVANÝ OD FEBRUÁRA - MARCA 2019. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME !

Kupujúci:

Nákup prostredníctvom e-shopu umiestnenom na internetovej stránke www.pro-sad.sk môžu uskutočňovať iba fyzické a právnické osoby so živnostenským oprávnením so zameraním na záhradníctvo, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými a obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na všetky nákupy, objednávky, dodania tovaru a ďalšie služby poskytované predávajúcim.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadé spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Ceny rastlín:

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny platia pre priamy aj internetový predaj,vzťahujú sa na min. odber a platia len pre veľkoodberateľov.

Minimálny odber rastlín je 100ks, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Pri odbere menšom ako 100 ks rastlín platia nasledovné ceny :

TRVALKY "15" a TRÁVY "15" cena 2,00/4,00 eur

TRVALKY "12" a TRÁVY "12" cena 1,00 eur

TRVALKY a TRÁVY 2L/3L cena 4,00 eur

TRVALKY 5L cena 5,00 eur

Spôsob objednávania rastlín:

-vytvorením objednávky na www.pro-sad.sk

-telefonicky na čísle: 0911 220 845

- e-mailom obchod@pro-sad.sk

Objednávky prijímame min. týždeň vopred.Najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia, resp. potvrdenia objednávky budeme zákazníka kontaktovať a informovať o termíne dodania tovaru.

Termín dodania:

Rastliny sú dodávané do 7 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ však nedôjde k nepredvídateľným udalostiam.

Storno objednávky, vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade nedodržania obchodných podmienok.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru a to odoslaním formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom e-maily.

Ak zákazník stornuje objednávku počas prepravy alebo odmietne nezávadný tovar prevziať, bude mu fakturovaná cena dopravy.

Ochrana osobných údajov:

V súlade so zákonom č.22/2004 o elektronickom obchode a s §10 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.pro-sad.sk. V súlade s §10 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je firma PRO-SAD, Ing.Lošonská S. so sídlom Váhovská 516, 925 63 Dolná Streda , IČO:34046372 (ďalej len PRO-SAD) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope PRO-SAD, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na obchod@pro-sad.sk. PRO-SAD si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope PRO-SAD, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.Po zrušení registrácie v e-shope a po ukončení spolupracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka "Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov" v Registračnom formulári a v súlade s §11 ods.1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujete PRO-SAD svoj súhlas so spracovaím osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu PRO-SAD prípadne emailom na obchod@pro-sad.sk.Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný PRO-SAD informovať o ich zmene poštou na adresu PRO-SAD, prípadne emailom na obchod@pro-sad.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s PRO-SAD ako sú IT správcovia databáz, prepravcovia a pod.Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutiej osoby upravuje §28 a nasl.zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.Dotknutá osoba má právo na zákade písomnej žiadosti od PRO-SAD vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných PRO-SAD.

Alternatívne riešenie sporov:

V prípade že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva, je možné tieto spory riešiť taktiež systémom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je daný na základe osobitného Zákona o alternatívnom riešení sporov (§3 zákona č.391/2015 Z.z.) V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na PRO-SAD pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.